HH-XRF Tracer 5: cuting-edge for forskere

Tracer 5 er blant de mest avansert håndholdte XRF instrumentene på markedet og brukes av forskere verden over. Med et bredt spekter av funksjoner er Tracer 5 førstevalget innen kunstkonservering, arkeologi, metodeutvikling, undervisning og forskning.

Tracer 5 gir brukeren full kontroll over eksitasjonsforholdene. Du kan ta utgangspunkt i anbefalte innstillinger eller dine egen parametere.
Du kan styre:

 • Spenningen
 • Strømmen
 • Automatisk filter
 • Manuelle filter
 • Prøve “spot” størrelsen
 • Vakuum, Helium eller luft.

Tracer 5 kan styres fra enheten eller med Artax™ – Avansert spekter analyse programvaren via WiFi eller USB.

Prøve-matrise tilpasset kalibrering

Du kan lage dine egne kalibreringer med EasyCal programvaren med empirisk korrelasjon. Disse kan overføres til Tracer 5 enheten for “point-and-shoot” tester. Kaliberingene kan oppdateres og forbedres. Du kan da utføre analyser på tidligere målinger uten behov for å gjøre disse på nytt.

Applikasjoner og materiale

Tracer håndholdt XRF har et bredt spekter av bruksområder. Applikasjoner og materialer fra vanlige “point-and-shoot” tester til utfordrende avanserte applikasjoner og forskning.

Om det er kunstkonservering og arkeologi, til undervisning, i matsikkerhet og landbruks applikasjoner, for geo-kjemi og anvansert materialer, Tracer 5 kan nøyaktig og sikkert analysere elementsammensetningen og identifisere vanlige eller komplekse materialer.

Tracer 5 kan analysere på prøver som: væsker, pulver, jord, sedimenter, slam, cellulose, polymerer, papir, fastestoffer, metaller og legeringer.

Tracer 5 leveres i 2 forskjellige modeller:

TRACER 5i:

 • 8 um Be Window
 • Detects Na to U
 • Analyzes Mg to U
 • Ideal for art, archeology and advanced materials applications

TRACER 5g:

 • 1 um Graphene Window
 • Detects F to U (with He atmosphere)
 • Analyses Na to U
 • Ideal for geosciences applications