HECO tilbyr XRF Røntgenfluoresensinstrumenter fra Fluxana og Bruker.

For håndholdt XRF se denne siden.