I over 30 år har kjemikere verden rundt stolt på apparater fra CEM til å gjøre mikrobølgeassistert brutal oppslutning av høyeste kvalitet ti deres laboratorier. MARS 6 er rett og slett det systemet i markedet som er enklest, tryggest og mest intelligent. Det er det eneste systemet som bruker integrert sensorteknologi til å gjenkjenne prøvebeholdertype i tillegg til at den holder oversikt over prøvenummer. Med denne informasjonen bruker apparatet en tilpasset algoritme til å sørge for oppslutning av høyeste kvalitet. Med mulighet for fjernstyrt systemkontroll og med all temperaturmåling på samtlige prøvebeholdere kontaktløst er MARS 6 klar for å behandle dine vanskeligste prøver.

Hvordan virker det?

Mikrobølgeteknologien er en teknikk som brukes til å løse opp faste prøve-matrixer til flytende masse. Dette oppnås ved å plassere prøven i en konsentrert syre i en lukket prøvebeholder og eksponere den den for mikrobølgestråling. Både hastigheten på termisk dekomponering av prøven, og løseligheten av metaller økes. Når disse metallene er i oppløsning, kan de kvantifiseres ved hjelp av spektroskopiske teknikker f.eks. ICP-MS. MARS 6 sin syrefordøyelsesprosess reduserer tidsbruk for prøveforberedelse med 50 – 75 % sammenlignet med varmeplater og varmeblokk.

Mars6

 

For mer informasjon, se www.cem.com

Eller brosjyre (engelsk) HER: Broch_MARS6_English

Mikrobølge oppslutninginstrument Discover SP-D

CEM er verdens største leverandør av mikrobølgesystemer. Mikrobølger er en meget godt egnet metode for oppslutning. Bruken av dyre syrer minimaliseres. Mikrobølgesystemene gjør at man kan løse opp prøver som er veldig vanskelige eller umulige under vanlig trykk og temperatur.

Discover SP-D oppslutter prøvene individuelt men kan utstyres med en autosampler slik at flere prøver, gjerne forskjellige type prøver, kjøres som en sekvensiell batch. Prøvebeholdere er laget av Pyrex eller kvarts og lukkes med “snap-on caps”. Én prøve dekomponeres i løpet av kun 10 minutter inklusiv nedkjøling.

Se Video av Discover SP-D