Ønsker du å ta kontakt med oss?

Kundeservice:

Rubina Ali

mail: rubina@heco.no

Telefon: 24 12 59 59

 

 

Administrerende Direktør:                                                          Salgsdirektør:

Lars Magnus Mikkelsen                                                               Astrid Gravelle

Mail: lars@heco.no                                                                       Mail: Astrid@heco.no

Telefon: 24 12 59 59                                                                     Telefon: 24 12 59 59

Mobil: 922 44 300                                                                        Mobil: 926 50 008