I over 30 år har kjemikere verden rundt stolt på apparater fra CEM til å gjøre mikrobølgeassistert brutal oppslutning av høyeste kvalitet ti deres laboratorier. MARS 6 er rett og slett det systemet i markedet som er enklest, tryggest og mest intelligent. Det er det eneste systemet som bruker integrert sensorteknologi til å gjenkjenne prøvebeholdertype i tillegg til at den holder oversikt over prøvenummer. Med denne informasjonen bruker apparatet en tilpasset algoritme til å sørge for oppslutning av høyeste kvalitet. Med mulighet for fjernstyrt systemkontroll og med all temperaturmåling på samtlige prøvebeholdere kontaktløst er MARS 6 klar for å behandle dine vanskeligste prøver.

Hvordan virker det?

Mikrobølgeteknologien er en teknikk som brukes til å løse opp faste prøve-matrixer til flytende masse. Dette oppnås ved å plassere prøven i en konsentrert syre i en lukket prøvebeholder og eksponere den den for mikrobølgestråling. Både hastigheten på termisk dekomponering av prøven, og løseligheten av metaller økes. Når disse metallene er i oppløsning, kan de kvantifiseres ved hjelp av spektroskopiske teknikker f.eks. ICP-MS. MARS 6 sin syrefordøyelsesprosess reduserer tidsbruk for prøveforberedelse med 50 – 75 % sammenlignet med varmeplater og varmeblokk.

Mars6

For mer informasjon, se www.cem.com

Eller brosjyre (engelsk)Broch_MARS6_English