Hjulspor-wheeltracker

Testinstrument for dannelse av hjulspor

Med dette nye instrumentet kan man:
Kjøre to tester simultant
Kjøre tester under vann

Tabellen nedenfor viser hvilken modell som skal velges i henhold til de forskjellige standardene.

Klikk her for å laste ned katalogen for asfalttesting, instrument for dannelse av hjulspor på side 51

Denne videoen viser instrumentet i bruk for metoden EN 12697-22 i luft – Se video under.