Her følger en oversikt av hva vi på HECO - Laboratorieutstyr kan bistå med ved valg av kjøle og varmeutstyr

HECO – Laboratorieutstyr leverer ulike typer kjøleskap og ultra-frysere for sykehus, legekontorer, laboratorier og industri. Vi anbefaler Arctiko hvis det er behov for en trygg og stabil lagringstemperatur. Vi har i tillegg kryotanker fra Air Liquide og kjøleskap fra flere andre produsenter. På disse sidene finner informasjon fra våre hovedleverandører på kryotanker og frysere, for andre fryser, kjøleskap og forbruksartikler henviser vi til nettbutikken vår, eller ta kontakt med oss på telefon eller mail. Vi kan tilbyr også racks og kryorør fra Nalgene, Nunc og en rekke andre produsenter. Disse artiklene ligger på vår nettbutikk.

Kjøle og fryse-enheter

For mer informasjon på kjøleskap se Katalog 2018 eller kontakte Patricia

Klimaskap og inkubatorer

Ovner

For mer informasjon på klimaskap, inkubatorer og ovner, kontakte Shanu