UN-godkjente flasker og kartonger for frakt av farlig flytende gods.

Vi har flasker og kartonger i størrelsene fra 500L og 1000mL

ballasje