WSI er et nytt vannseparasjonsinstrument som ble utviklet i samarbeid med industrien for å lettere kunne finne hvor mye vann drivstoffet holder på når det er tilsatt overflateaktive midler uten at det filtreres bort i filtrene.

wsi

 

Filterets evne til å få vannet fra drivstoff til å “klumpe” seg å felle ut reduseres med mengden overflateaktive stoffer som er tilstede. Dette gjør at drivstoff som er vått vil passere gjennom filteret når det er tilsatt overflateaktive midler. Vannseparasjonstesten er laget for å kunne forutsi hvor mye av vannet som ikke fjernes i filteret.

Instrumentet er helautomatisk med enkel berøringsskjerm og bruker patentert Sonic blandingsteknologi som eliminerer alle variabler med ulike vanndråpestørrelser  og det gir lik mengde energi til hver prøve.

WSI gir en rask “screening”-prosess for lossing og lasting til terminaler

For mer informasjon og veiledning, kontakt
heco(at)heco.no

Se internettsiden til WSI analyseinstrumentet