Vi representerer ledende verdenskjente produsenter av utstyr for testing av råolje og petroleumsprodukter. Dette omfatter Vincis PVT-testere (og formasjonstrukturer) Stanhope- Seta sitt generelle test– og analyseutstyr for petroleumsprodukter.

Instrumenter for oljelaboratorier:

– Luminultra og Aqua Tools med bærbare instrumenter for Mikrobiologi

– Oljetestutstyr fra Stanhope-Seta

– Oljeprøvetaking og analyseutstyr fra Kittiwake

– PVT, kjerneprøver, geokjemi og pumper

– Forbruksartikler

– PMI utstyr

– Analyseinstrumenter for høyt trykk og ved høy temperatur

– Flammepunkt

– Partikkelteller

– Salt i råolje

– H2S analyser

– Fame in JetFuel

– Karl Fischer

– Titrering

 

The AvCount Lite portable automatic particle counter provides reliable results for determining the size and distribution of particles in light and middle distillate fuels, including aviation fuel and kerosene, biodiesel, low viscosity oils and hydraulic oils. The particle counters simple operation makes testing bottle samples or on-line quick and easy, with results in under 3 minutes.
The Seta Air Release Value System is designed to determine the air release properties of hydrocarbon based oils in accordance with ASTM, IP and other methods. The system comprises of a benchtop instrument with integrated density balance, heater, temperature control system, pressure regulation and microprocessor based control system.
The SetaVap4 is a fully automated vapour pressure analyser which provides fast, reliable and precise analysis of a wide range of volatile liquids, including gasoline, solvents and light crude oil. The measurement system uses a piston based design in compliance with triple and single expansion test methods and regulations, reporting DVPE, RVP, EPA and CARB calculations.

 

Stanhope Seta – FAME in Jet Instrument
SetAnalytics SA5000-2 påviser FIJI FAME( Fetty Acid Methyl Esters ) i Jet drivstoff ved hjelp av FTIR teknikk ( ikke HPLC ). Den ellers komplekse testen gjøres unna på 20 minutter.
Seta PM-93 er helautomatisk Pensky-Martens Closed Cup flammepunktsmåler. Den kombinerer metodens strenge krav med bedre reguleringsteknikk og sikkerhetssystemer for å tilby neste generasjon av automatiserte flammepunktmålere.
Award presented for H2S measurement technology
Stanhope-Seta Ltd er stolte av å kunngjøre at det har blitt tildelt Queens Award for Enterprise 2014 i Innovasjon kategori for å utvikle teknologi som måler hydrogensulfid (H2S) i drivstoff
Stanhope Seta – Setaflash series 3 flammepunktsmåler (Flash Point Tester)
Benyttes vanligvis for påvisning av A-væske i avfall/ returolje. Med Modell 3 Plus Closed Cup tar testen 2 minutter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanhope Seta – AvCount partikkelteller
SetAnalytics partikkelanalysator forenkler arbeidskrevende filtermetoder med en elektronisk partikkelanalysator i hht. ASTM D7619.
Stanhope Seta – Setaflash series 8 flammepunktsmåler (Flash Point Tester)
Activecool Closed Cup for generelle tester av væsker i temp området – 20 til +130 C.
Stanhope Seta – Salt i råolje
Har saltvann blandet seg I oljen? Dette instrumentet gir hurtig svar på eventuell klorid innhold i hht ASTM D3230.
Stanhope Seta – H2S analyse
H2S avgass fra rå-og bunkersolje har vært opphav til mange alvorlige ulykker. Pga miljø-og helserisiko er det tatt inn i bestemmelsene (ASTM) at dette skal kontrolleres . Til nylig har dette vært en omfattende og arbeidskrevende analyse. Dette gjøres nå enkelt og hurtig med SA4000-2 og SA4015-0 VPP(H2S Vapour Phase Processor) i hht ASTM D7621, IP 570, ISO 8217