Vi representerer ledende verdenskjente produsenter av utstyr for testing av råolje og petroleumsprodukter. Dette omfatter Vincis PVT-testere (og formasjonstrukturer) Stanhope- Seta sitt generelle test– og analyseutstyr for petroleumsprodukter.

Instrumenter for oljelaboratorier:

– Luminultra og Aqua Tools med bærbare instrumenter for Mikrobiologi

– Oljetestutstyr fra Stanhope-Seta

– Oljeprøvetaking og analyseutstyr fra Kittiwake

– PVT, kjerneprøver, geokjemi og pumper

– Forbruksartikler

– PMI utstyr

– Analyseinstrumenter for høyt trykk og ved høy temperatur

– Flammepunkt

– Salt i råolje

– H2S analyser

– Fame in JetFuel

– Karl Fischer

– Titrerin

Stanhope Seta – FAME in Jet Instrument
SetAnalytics SA5000-2 påviser FIJI FAME( Fetty Acid Methyl Esters ) i Jet drivstoff ved hjelp av FTIR teknikk ( ikke HPLC ). Den ellers komplekse testen gjøres unna på 20 minutter.
Seta PM-93 er helautomatisk Pensky-Martens Closed Cup flammepunktsmåler. Den kombinerer metodens strenge krav med bedre reguleringsteknikk og sikkerhetssystemer for å tilby neste generasjon av automatiserte flammepunktmålere.
Award presented for H2S measurement technology
Stanhope-Seta Ltd er stolte av å kunngjøre at det har blitt tildelt Queens Award for Enterprise 2014 i Innovasjon kategori for å utvikle teknologi som måler hydrogensulfid (H2S) i drivstoff
Stanhope Seta – Setaflash series 3 flammepunktsmåler (Flash Point Tester)
Benyttes vanligvis for påvisning av A-væske i avfall/ returolje. Med Modell 3 Plus Closed Cup tar testen 2 minutter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanhope Seta – AvCount partikketeller
SetAnalytics partikkelanalysator forenkler arbeidskrevende filtermetoder med en elektronisk partikkelanalysator i hht. ASTM D7619.
Stanhope Seta – Setaflash series 8 flammepunktsmåler (Flash Point Tester)
Activecool Closed Cup for generelle tester av væsker i temp området – 20 til +130 C.
Stanhope Seta – Salt i råolje
Har saltvann blandet seg I oljen? Dette instrumentet gir hurtig svar på eventuell klorid innhold i hht ASTM D3230.
Stanhope Seta – H2S analyse
H2S avgas fra rå-og bunkersolje har vært opphav til mange alvorlige ulykker. Pga miljø-og helserisiko er det tatt inn i bestemmelsene (ASTM) at dette skal kontrolleres . Til nylig har dette vært en omfattende og arbeidskrevende analyse. Dette gjøres nå enkelt og hurtig med SA4000-2 og SA4015-0 VPP(H2S Vapour Phase Processor) i hht ASTM D7621, IP 570, ISO 8217