HECO tilbyr alle analytiske instrumenter ifra Analytik Jena, både for væsker og faste prøver. Dette inkluderer optisk og mass spektrometri; AAS, ICP-OES, MS, Spektrofotometer. Nedom presenteres kort hva vi tilbyr innen ICP.

For en oversikt se vedlagt brosjyre: Product Overview Analytical instruments Analytik Jena

PlasmaQuant MS Elite er bland det mest sensitive instrumentet på markedet for ICP. Det kan kobles til laserablation og LC, brosjyre finnes her.

PlasmaQuant 9000 OES og er ICP-OES instrumentet med høyest oppløsning på markedet. Det er et HR Array system, her kan du lese mer om PlasmaQuant ICP-OES

Ta kontakt med Patricia for mer informasjon.