Nedom er noe av utvalget til HECO Laboratorieutstyr for protein- nitrogen- fett- og fiberanalyse

C. Gerhardt 

CEM

Mikrobølge baserte instrumenter fra CEM for raske resultater av tørrstoff, fett og protein analyse, se brosjyre som omhandler Prosesskontroll for alle meieriapplikasjoner.

 

 

 

 

 

 

 

Les mer om SMART 6 (tørrstoff) og ORACLE (fett)

 

 

 

 

 

Mer om SPRINT proteinanalyse fra CEM