HECO tilbyr alle AAS instrumenter ifra Analytik Jena, både for væsker og faste prøver.: Inngangs-modellen NovAA, Zeenit serien som kan håndtere direct solid sampling og High Resolution Continuum Source AAS modellen ContrAA 800.

NovAA

Finnes med flame, graphite og hybride teknologi, se vedlagt Brosjyre novAA for mer informasjon.

Zeenit

Flame og graphite system som også kan oppgraderes med SSA600, se brosjyre her.

ContrAA 800

Brosjyre ContrAA800

Ta gjerne kontakt med Patricia for mer informasjon Telefon: 483 96 589