Håndholdt XRF for matsikkerhet og landbruksløsninger

Elementanalyser på landbruksvarer

Bruker - Håndholdt XRF for matsikkerhet og landbruksløsninger

Bruker – Håndholdt XRF for matsikkerhet og landbruksløsninger

Elementanalyser på landbruksvarer som gir deg sikkerhet, kvalitet og lønnsomhet fra det dyrkes til du har det på bordet
– ved hjelp av håndholdt XRF

 

Bærekraftig og sunn jord, avlinger og mat
• Element innhold, karakterisering og profilering

Matkontroll for å ha styring og kontroll på prosessen
• Kvalitetsanalyse på kritiske kontrollpunkter for råmaterialer, under prosessen og på de ferdige produktene
• Anslyse av farlige forbindelser på kritiske kontrollpunkter for bevisste og tilfeldige adulteranter og metalliske forurensninger

 

Les mer:

http://mhmp.bruker.com/acton/attachment/18602/f-008f/1/-/-/-/-/Agri%20Solutions%20brochure.pdf