Temperaturmåling fra JRI Maxant For kontroll av temperatur, og miljø. Bra for kjølelager, kjøledisker etc.

siriuswebschema

legendSchemaSiriusWeb_vEN

 

NYTT: SiriusBox N2

Via to digitale probesinnganger, tillater SiriusBox N2 temperaturovervåkning, hygrometri og / eller døråpninger.

I kliniske laboratorier: SiriusWeb er ideell til å overvåke mange typer laboratorieutstyr: kjøleskap, frysere, kaldrom, inkubatorer … og omgivelsesforhold i produksjons- eller lagerområder.
Klikk her for å vite mer

For termokontrollerte beholdere: SiriusWeb er tilpasset å overvåke mange parametere inne i beholderen.
Klikk her for å vite mer