Nyhet fra Stanhope Seta.

Nyhet fra Stanhope Seta.

Nytt instrument for vannseparasjon

Vann har potensial til å forårsake en rekke forandringer på smøremiddelegenskapene
• Rust og korrosjon av metalldeler øker ved tilstedeværelse av vann, dette gir større vedlikeholdskostnader og nedetid på maskinen
• Smøremiddelviskositeten kan reduseres, noe som gir lavere belastningbæring og evne til å holde bevegelige deler adskilt, dette gir økt friksjon, slitasje og varmeutvikling
• Det øker oksidasjonen, den kjemiske reaksjonen mellom et smøremiddel og oksygen som forkorter smøremidlets levetid

Det er derfor viktig at smøremiddelet sjekkes for at det slipper vannet lett, noe dette instrumentet kan gjøre for deg.

Herschel Emulsifier bestemmer vannseparasjonen av petroleum-oljer og syntetiske væsker.