Nukleært

Nukleært

Nukleærmedisin
Gammaspektroskopi

Væskescintillasjon

NDT

Metallretur

Alfaspektroskopi

Røntgen kontroll

Generell lab

Skjerming og lagring

Militært

Homeland Security

Tnorm/Scale

Overvåkning av luft og vann

Generelt strålevern