Analyse av kjerneprøver

Analyse av kjerneprøver

Vinci Technologies i Frankrike har instrumenter for preparering av kjerneprøver, rutine analyse og spesialanalyser. Vinci kan skreddersy løsninger for de enkelte laboratoriene.

Les mer om Analyse av kjerneprøver
Geokjemiske analyser

Geokjemiske analyser

Vinci Technologies har instrumenter for analyse av hydrokarbon innhold i reservoirsten. De har og Poluteval for bestemmelse av forurensning av grunnen.

Les mer om Geokjemiske analyser
PVT analyser

PVT analyser

Vinci Technologies produserer instrumenter for PVT analyser for laboratorium og for felt. Vi leverer og instrumenter for rekombinering av prøver, analyse på hydrater, viskositet og tetthet.

Les mer om PVT analyser
Pumper fra Vinci

Pumper fra Vinci

Vinci Technologies produserer egne pumper for høyt trykk og med varme som opsjon. De har alt fra automatiske pumper som kan styres fra PC til manuelle

Les mer om Pumper fra Vinci