Stanhope Seta - AFIDA Generic Cetannummer analyse

Stanhope Seta - AFIDA Generic Cetannummer analyse

AFIDA er en revolusjonerende utvikling som gir en helautomatisk bestemmelse av Generic cetantall (G-CN) av diesel og dieselrelatert drivstoff.

Les mer om Stanhope Seta - AFIDA Generic Cetannummer analyse
Stanhope Seta - Automatisk Pensky-Martens flammepunktsmåler

Stanhope Seta - Automatisk Pensky-Martens flammepunktsmåler

Seta PM-93 er helautomatisk Pensky-Martens Closed Cup flammepunktsmåler. Den kombinerer metodens strenge krav med bedre reguleringsteknikk og sikkerhetssystemer for å tilby neste generasjon av automatiserte flammepunktsmålere.

Les mer om Stanhope Seta - Automatisk Pensky-Martens flammepunktsmåler
Stanhope Seta - Setaflash series 3 flammepunktsmåler (Flash Point Tester)

Stanhope Seta - Setaflash series 3 flammepunktsmåler (Flash Point Tester)

Benyttes vanligvis for påvisning av A-væske i avfall/ returolje. Med Modell 3 Plus Closed Cup tar testen 2 minutter.

Les mer om Stanhope Seta - Setaflash series 3 flammepunktsmåler (Flash Point Tester)
Stanhope Seta - H2S analyse

Stanhope Seta - H2S analyse

H2S avgas fra rå-og bunkersolje har vært opphav til mange alvorlige ulykker. Pga miljø-og helserisiko er det tatt inn i bestemmelsene (ASTM) at dette skal kontrolleres . Til nylig har dette vært en omfattende og arbeidskrevende analyse. Dette gjøres nå enkelt og hurtig med SA4000-2 og SA4015-0 VPP(H2S Vapour Phase Processor) i hht ASTM D7621, IP 570, ISO 8217

Les mer om Stanhope Seta - H2S analyse
Stanhope Seta - AvCount partikketeller

Stanhope Seta - AvCount partikketeller

SetAnalytics partikkelanalysator forenkler arbeidskrevende filtermetoder med en elektronisk partikkelanalysator i hht. ASTM D7619.

Les mer om Stanhope Seta - AvCount partikketeller
Stanhope Seta - Salt i råolje

Stanhope Seta - Salt i råolje

Har saltvann blandet seg I oljen? Dette instrumentet gir hurtig svar på eventuell klorid innhold i hht ASTM D3230.

Les mer om Stanhope Seta - Salt i råolje
Stanhope Seta - FAME in Jet Instrument

Stanhope Seta - FAME in Jet Instrument

SetAnalytics SA5000-2 påviser FIJI FAME( Fetty Acid Methyl Esters ) i Jet drivstoff ved hjelp av FTIR teknikk ( ikke HPLC ). Den ellers komplekse testen gjøres unna på 20 minutter.


Part Number SA5000-2

Les mer om Stanhope Seta - FAME in Jet Instrument