Luminultra Kit for drivstoff, smøremidler og olje - QGO-M

Luminultra Kit for drivstoff, smøremidler og olje - QGO-M

Quench-Gone Organic Modified (QGO-M) er et tidsparende mikrobiologisk kit for å overvåke og finne forurensning av mikrober i organiske væsker som diesel, bio-drivstoff, smøremidler og olje. Du får svaret i løpet av minutter!

QGO–M G2 refill kit gjør at du på en enkel måte kan sjekke om det er forurensning av mikrober. Det forhindrer skader som rustdannelse skapt av mikrober, at produkt degraderes og utstyr blir ødelagt. Du vil og ha kontroll før problemene oppstår. 

 

Klikk her for mer informasjon og her for å komme til deres hjemmeside http://www.luminultra.com/locations.html