Mikro- og cellebiologi

Mikro- og cellebiologi

Vi har instrumenter of forbruksartikler for de som arbeider innen feltene cellebiologi og mikrobiologi

Risteinkubatorer

Enkle kolonitellere

Automatisk koloniteller

Inkubatorer for kulturflasker

Mikroplateleser

Forbruksartikler (se nettbutikk)

Bakterieanalyse