Bruker - Håndholdt XRF for matsikkerhet og landbruksløsninger

Bruker - Håndholdt XRF for matsikkerhet og landbruksløsninger

Elementanalyser på landbruksvarer som gir deg sikkerhet, kvalitet og lønnsomhet fra det dyrkes til du har det på bordet
- ved hjelp av håndholdt XRF

Les mer om Bruker - Håndholdt XRF for matsikkerhet og landbruksløsninger

Positive Material identification (PMI)

PMI er en mye anvendt kvalitativ og kvantitativ metode for testing av materialer med minimal prøveopparbeiding. Metoden er en ikke destruktiv analysemetode, det vil si at prøvematereialet ikke ødelegges som følge av analysen.

PMI omfatter hovedsakelig to instrumentteknikker, røntgen fluorescens (XRF) og optisk gnistemissjonspektrofotometri (OES) eller mer vanlig kalt spektrograf.

Vi representerer anerkjente Bruker AXS i Norge. De har lang erfaring med med både XRF og OES i tillegg til XRD.

Positive Material identification (PMI)   

Bruker S1 TITAN håndholdt XRF

Bruker S1 TITAN håndholdt XRF

S1 TITAN er den nyeste håndholdte XRF fra Bruker.

Bruker S1 TITAN håndholdt XRF

S1 TITAN er det nyeste håndholdte XRF instrumentet på markedet. Tanken bak S1 Titan er at det skal være en hardware for alle mulige kalibreringer. S1 TITAN-serien er tilgjengelig i tre (3) konfigurasjoner: modellene 800, 600, og 500. Alle modellene har Bruker sin SharpBeam® teknologi. S1 TITAN 800 og 600 bruker en FAST SDD® detektor for å gi deg utrolig raske analyse svar. S1 TITAN 500 er konfigurert med en rask, nøyaktig og rimelig standard SDD detektor. I tillegg kan S1 TITAN være konfigurert med kalibreringer som er optimalisert for en rekke prøve material- med et bredt spekter av ulike legeringer:

- PMI og Scrap: Metaller og legeringer

- Mining: Geologiske prøver og jordprøver

- Environment: jordprøver

- RoHS: farlige stoffer i plast, metaller, elektronikk osv.

 

Bruker S1 TITAN håndholdt XRF

Egenskaper:

• Letteste håndholdte XRF instrument på markedet, kun 1,44 kg (inkludert batterier)

  

Last ned brosjyrer:

- PMI

- Mining

- Regulated

- Scrap

- PMI modell 500

 

Link til Bruker:

oversikt