Teledyne - QuickTrace M-8000 KVIKKSØLVANALYSATOR

Teledyne - QuickTrace M-8000 KVIKKSØLVANALYSATOR

Den klarer lett å detektere kvikksølv helt ned til deteksjonsgrenser på < 0.05 ng/L som er påkrevet av kunder som bruker EPA metode 1631, og allsidig nok til å analysere prøver > 400 µg/L for forsknings- eller industriell bruk uten fortynning.

 

QuickTrace® M-8000 CVAA Mercury Analyzer

Depending on your laboratory's requirements, the QuickTrace® M-8000 mercury analyzer supports three modes of operation:

Mode 1:Cold Vapor Atomic Fluorescence Spectroscopy (CVAFS)

Mode 2:Cold Vapor Atomic Fluorescence Spectroscopy Single Gold Trap Amalgamation (CVAFS-SGTA)

Mode 3:Cold Vapor Atomic Fluorescence Spectroscopy Double Gold Trap Amalgamation (CVAFS-DGTA)

The mode can be changed in software, without hardware or tubing configuration changes.

 

http://www.teledyneleemanlabs.com/products/mercury/quicktrace-m-8000/index.asp

 

QuickTrace M-8000 Mercury Analyzer Specifications

                
 • Argon carrier gas; variable psi not to exceed 50 psi
 • Power Requirements: 100-240 VAC +/- 10%, 50/60 Hz
 • Dimensions (H x W x D): 20 x 48 x 60 cm
 • Weight: 15 Kg (33 Lbs)
 • Computer Interfaces: RS-232 or USB


ASX Autosampler Specifications (ASX-260 or ASX-520)

                
 • ASX-260 Tray Size: 10 Standards, 2 Sample Racks
 • ASX-520 Tray Size: 10 Standards, 4 Sample Racks
 • EXR-8 Tray Size: 10 Standards, 8 Sample Racks
 • 5 Rack Sizes: 90 x 7 ml                        
  • 60 x 14 ml
  • 40 x 20 ml
  • 24 x 20 ml
  • 21 x 50 ml
 • Computer Interfaces: RS-232 or USB
 • Power Requirements: 100-240 VAC +/- 10%, 50/60 Hz
 • ASX-520 dimensions (H x W x D): 61 x 52 x 48 cm (24" x 20.5" x 19") / Weight: 10.5 Kg (23 Lbs)
 • ASX-260 dimensions (H x W x D): 61 cm x 33 cm x 51 cm (24" x 13" x 20") / Weight: 8.4 Kg (18.5 Lbs)