Bruker - Håndholdt XRF for matsikkerhet og landbruksløsninger

Bruker - Håndholdt XRF for matsikkerhet og landbruksløsninger

Elementanalyser på landbruksvarer som gir deg sikkerhet, kvalitet og lønnsomhet fra det dyrkes til du har det på bordet
- ved hjelp av håndholdt XRF

Les mer om Bruker - Håndholdt XRF for matsikkerhet og landbruksløsninger
Teledyne - QuickTrace M-8000 KVIKKSØLVANALYSATOR

Teledyne - QuickTrace M-8000 KVIKKSØLVANALYSATOR

Den klarer lett å detektere kvikksølv helt ned til deteksjonsgrenser på < 0.05 ng/L som er påkrevet av kunder som bruker EPA metode 1631, og allsidig nok til å analysere prøver > 400 µg/L for forsknings- eller industriell bruk uten fortynning.

Les mer om Teledyne - QuickTrace M-8000 KVIKKSØLVANALYSATOR
Teledyne - QuickTrace M-7600 KVIKKSØLVANALYSATOR

Teledyne - QuickTrace M-7600 KVIKKSØLVANALYSATOR

Teledyne - QuickTrace® M-7600 Kvikksølvanalysator

Cold Vapor Atomic Absorption (CVAA) Mercury Analyzer easily achieves the ultra-trace mercury detection limit of <0.5 ng/L demanded by customers employing performance based EPA method 245.7. The QuickTrace® M-7600 is ideal for ultra-trace to sub-mg/L mercury quantitation. The M-7600 is designed for routine and research use in a variety of settings, including environmental laboratories, industry, and research institutes, for virtually any aqueous acidified sample.

Les mer om Teledyne - QuickTrace M-7600 KVIKKSØLVANALYSATOR