Hovedleverandører

Her finner du en oversikt over våre leverandører

Røreverk, magnetrørere, møller og andre mindre instrumenter

Ad Systems

Instrumenter
        Hovedleverandører

ADAM Equipment

Vekter
        Hovedleverandører

AHF Analysetechnik

Ultrarene PFA flasker, dispensere m.m for sporanalyser.

 Hovedleverandører

AHN Biotechnologie

Tysk produsent av pipetter, pipettespisser, mikrorør, PCR rør, mikroplater for filtrering, spinnkolonner (spin-x rør) samt kit for opprensing av DNA/RNA

Hovedleverandører 

aqua-tools

Ekspert på innovative og økologiske løsninger for vann, olje og drivstoff behandlinger for å monotorere mikrober.

Hovedleverandører 
Bochem

Laboratorieutstyr i rustfritt stål som f.eks målemugger, stativ, sakser etc…

 Hovedleverandører

Biologics, Inc.

Ett komplett system for celledisrupsjon/ celleoppbrytning


Hovedleverandører

Bohlender

Produsent av diverse laboratorieutstyr, slanger og overganger i teflonmateriale for HPLC samt dessikator skap.

Hovedleverandører

Branson

Ultralydbad og sonikatorer 

Hovedleverandører

Braun

 Høykvalitets hanskebokser

Hovedleverandører

Bruker

En av våre ledende produsentene av analyseinstrumenter, blant annet på XRF.

Hovedleverandører

Bürkle

Pumper og prøvetakingsutstyr 

Hovedleverandører

Carbolite

Vi leverer deres ABA ovner for forbrenning av asfalt

Hovedleverandører

CEM

Leverer mikrobølgesystemer til alle formål:

oppslutning, vann/tørrstoff, muffelovner, tørking, syntese og fettanalyser.

 Hovedleverandører
CISA

Sikter og siktemaskiner

 Hovedleverandører

Controls

Instrumenter for testing av betong, aggregater og jord

 Hovedleverandører

Controls

Instrumenter for testing av asfalt

 Hovedleverandører

Cryopal

Design, produksjon og markedsfører de vakuum linjer for kryogen væske overføre og kryogeniske fartøy fra 0,3 liter til 1000 liter Hovedleverandører

Hovedleverandører

DelAgua

Utstyr og kit for analyse av vannkvalitet

 Hovedleverandører

Faster S.r.l.

LAF kabinetter, Avtrekksskap, Sikkerhetskabinetter og Isolatorer

Hovedleverandører

Fluxana

Forbruk, flux og bindemiddel til XRF

Fusion ovner og presser for prøveopparbeiding til XRF

 Hovedleverandører

Fritsch

Knusing, maling, sikting og partikkelanalyse.

Hovedleverandører

Giles Scientific

Instrumentene angir antibiotikaresistens samt teller kolonier

Hovedleverandører

Glas-Col

En ledende produsent av laboratorie produkter, bl.a. Glove Bags og inndampere

Hovedleverandører

Glenammer Sieves

Sikter for alle vanlige standarder fra 100-300 mm, nett og perforert plate

 Hovedleverandører

Growth Curves

Langtids inkubering og avlesning av vekst i mikrotiterplater

Hovedleverandører

Hermle

Produsent av sentrifuger

Hovedleverandører

Humboldt

Diverse utstyr for veilaboratorier og annen materialtesting

Hovedleverandører
IKA  
Hovedleverandører
ika.png

Initiativ Scientific

Fusion ovn til XRF

 Hovedleverandører

JP Selecta

Benksentrifuger, blodbanksentrifuger og autoklaver

Hovedleverandører
Kartell

Produsent av plastartikler for laboratorier

Hovedleverandører
Kautex

Laboratorieflasker i plast

Hovedleverandører
KEK

Innredning i rustfritt stål for patologilaboratorier og renrom

Hovedleverandører

Kimble Chase

Glassutstyr for laboratorium

 Hovedleverandører

Kuhner

Risteinkubatorer produsert i sveits av høy kvalitet

Hovedleverandører

Köttermann

Leverandør av laboratorieinnredninger i stål
Hovedleverandører

LaCont

Lagringsløsninger for kjemikalier og avfall 

Hovedleverandører

Lea Cerca

Radioaktive standarder

 Hovedleverandører

Lenton

Datterselskap av Carbolite som produserer lav- og høytemperaturovner

Hovedleverandører

LLG

vår partner på generelt laboratorieutstyr - små instrumenter og forbruksartikler - alle de kjente merkene 

Hovedleverandører

Lovibond

Instrumenter og enkle kolorimetriske hurtigtester for vannanalyse 

Hovedleverandører

LuminUltra

Instrumenter og enkle mikrobilogiske hurtigtester for monitorering av mikrobevekst.

 Hovedleverandører

Metertech

Mikroplatelesere/ELISA platelesere

Hovedleverandører

Metro

Hyller for rentrom

Hovedleverandører

Miele

Husholdningsprodukter for laboratorier og større husholdninger

Hovedleverandører

Millipore

Filtreringsløsninger for analytisk kjemi og mikrobiologi 

Hovedleverandører

MMM Medcenter

Inkubatorer, tørkeovner og klimaskap

 
Hovedleverandører

Paragon Scientific

Standarder for viskositet, flammepunkt, BRIX, farge og densitet

 Hovedleverandører

P.G.T

Germanium, SiLi, NaI detektorer, MCA, Software 

Hovedleverandører

Prospec

Prosepec er ledende bioteknologi selskap som har 16 års erfaring med produksjon av rekombinante proteiner med utgangspunkt i bakterier. De har et stort utvalg av Cytokiner, vekstfaktorer, chemokiner, hormoner, enzymer, virtale antigener og andre rekombinante proteiner 

Hovedleverandører

Promens

Leverandør av plastemballasje, flasker kanner, bøtter etc

Hovedleverandører

Purite

En av verdens største produsenter av rentvannsanlegg 

Hovedleverandører

Rocklabs

Prøvepreparering. Ledende på referansemateriale av gull 

Hovedleverandører
Rotem Industries

Leverer instrumenter for helsefysikk og strålevern

Hovedleverandører

Romil

Løsemidler og syrer av høy kvalitet, referansestandarder 

Hovedleverandører

Schuett Biotec

Utstyr og forbruksvarer for mikrobiologi 

Hovedleverandører

Silicycle

Silicagel for kromatografi applikasjoner 

Hovedleverandører

Snijders Scientific

Frysere til –80C og –40C og klimaskap for dyrking av planter og andre organismer 

Hovedleverandører

Stanhope Seta 

Instrumenter for oljelaboratorier etter ASTM D metoder.

Hovedleverandører

Teledyne Leeman Labs

Instrumenter for Kvikksølvanalyse, ICP of DC-Arc

Hovedleverandører

Termaks

Tørkeovner og inkubatorer

Hovedleverandører

Terra Universal

Hanskebokser og utstyr for renrom

Hovedleverandører

Thermo Scientific

Et bredt spektre av høykvalitets forbruksartikler og instrumenter

Hovedleverandører

Vinci Technologies

Instrumenter for analyser av råolje ved brønnbetingelser og standard trykk og temperatur

 Hovedleverandører

VitLab

Målesylindere, begerglass og annet laboratorieutstyr i plast

Hovedleverandører
World Precision Instruments

Sprøytepumper, dissekeringsutstyr og instrumenter for nevrofysiologisk forskning

Hovedleverandører