Service og Kvalitet hele veien

HECO — Laboratorieutstyr har lang erfaring fra bransjen og fylte 30 år i 2015. Vi har lager i Oslo, medarbeidere med høy kompetanse, egen serviceavdeling og et stort nettverk av leverandører. Slik sikrer vi kundene våre en god service og et bredt varesortiment. Vi tilbyr instrumenter, forbruksartikler og kjemikalier for analyse, prøveopparbeiding og prøvetaking.

Vi representerer flere produsenter av instrumenter og kjemikalier i Norge.

Samarbeidet med Lab Logistics gjør det i tillegg mulig for oss å tilby forbruksvarer og enklere instrumenter fra de kjente produsentene. Lab Logistics er et sameie av flere uavhengige leverandører av laboratorieutstyr i Europa og har forhandlet frem gode priser.

Vi tar oss tid til å håndtere alle forespørsler og vi har spesialisert oss innen følgende fagområder:

• Løsemidler og syrer for krevende kromatografiske applikasjoner.

• Analyseinstrumenter for drivstoff, olje, smøremidler og organisk avfall

• Instrumenter for spektroskopi AAS, XRF, ICP-OES, ICP-TOFMS, UV-VIS, Gammaspektroskopi)

• Silica for opprensning og synteser

• Homeland Security: Strålevern og portaler

• Instrumenter for prøveopparbeiding

• Kryogenikk

• Merking av prøver

• Instrumenter for veilaboratorier

• Renrom

• Forsterkere (intracellulære, ekstracellulære)

• Sprøytepumper

• Plastemballasje

• Prøvetakingsutstyr

• Lagringsløsninger for farlig gods

• IVF

Service og Kvalitet hele veien
Service og Kvalitet hele veien
Service og Kvalitet hele veien