Vår mest populære autoklav HSG-WS modell!

Vår mest populære autoklav HSG-WS modell!

HSG(Hospital grede) sykehusautoklav for store medisinske- og tannklinikker samt operasjonsstuer

Vår mest populære autoklav HSG-WS modell!

For mer informasjon klikk her