HECO - Laboratorieutstyr AS har nylig overtatt selskapet Internova

HECO - Laboratorieutstyr AS har nylig overtatt selskapet Internova

Internova fortsetter som et eget selskap med sin primærvirksomhet innen kjemikalier til overflatebehandling, spesialkjemikalier for flyindustrien og forsvaret samt kjemikalier for rengjøring av vacuum rørsystemer.

For mer informasjon om de to firmaene anbefaler vi hjemmesidene www.heco.no og
http://internova-acwold.no/