ARCTIKO leverer ulike typer kjøleskap og ultrafrysere for sykehus, legekontorer, laboratorier og industri. Vi anbefaler Arctiko hvis det er behov for en trygg og stabil lagringstemperatur.

Ønsker du å anskaffe en ny ultrafreezer, eller trenger en pris til budsjett, så ta kontakt med vår Produktansvarlig  Shanu Rajput

arc_control

-60°C – Chest low temperature freezers

-45°C – Chest low temperature freezers

-40°C – Upright low temperature freezers

-30 / -10°C – Biomedical freezers

+1 / +10°C – Biomedical refrigerators

+4°C – Blood bank refrigerators

Combi Models

For mer informasjon klikk her