Laborial ble grunnlagt 6. januar 1998, og Laborial er en leverandør av laboratorieløsninger som har sin kjernevirksomhet på tre viktige områder: tekniske møbler og avtrekkskap; Nøkkelklare løsninger for laboratorie- og sykehuskritiske områder; Teknologiske laboratorier og for kontrollerte miljøer.

Vår oppgave består i å utforme og installere integrerte løsninger som har som mål å gi brukerne en høyere livskvalitet, helse og sikkerhet ved å følge strenge normative prinsipper for Helse, Miljø, og Sikkerhet.
 
Laborial representerer innovasjon og kunnskap om integrerte løsninger for skoler, laboratorier og sykehusrom.

Vi har til hensikt å bidra til bygging av et samfunn av kunnskap, basert på forskning, utvikling og innovasjon, alltid basert på bevisste prinsipper for bærekraft og samfunnsansvar.

certificacao_2