Spektrometri – ICP, MS, AAS

HECO tilbyr alle analytiske instrumenter ifra Analytik Jena, både for væsker og faste prøver. Dette inkluderer optisk og mass spektrometri; AAS, ICP-OES, MS, Spektrofotometer.

For en oversikt se vedlagt brosjyre: Product Overview Analytical instruments Analytik Jena

  Her kan du lese mer om PlasmaQuant ICP-OES

 

Ta gjerne kontakt med Patricia for mer informasjon:

Epost: patricia@heco.no

Telefon: 48396589